• Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta
Anpassa/Språk
  • Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta
Återställ
Förskola
Återställ
Barnomsorg i familjedaghem
Återställ
Grundskola, förskoleklass och lägre åk
Återställ
Grundskola, högre åk
Återställ
Gymnasium, vuxenutbildning
Återställ
Fristående enheter

Vad händer efter val till förskoleklass och grundskola 2017

Efter skolvalet den 6 februari börjar planeringen av verksamhet, klasser och resurser. Om antalet elever är fler än de platser som finns på skolan sker ett urval enligt beslutade urvalsprinciper.

Läs mer om principer för urval om det är fler sökande till en skola än vad det finns platser

Umeås elever i framkant

 

 

Fritidshem

Fritidshem erbjuds före och efter skoldagens slut för barn 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller
13 år.

Läs mer om fritidshem

Ställ frågor om förskoleklass, grundskola eller fritidshem