Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Den här sidan ska fungera som ett stöd för dig som handledare och elev när det gäller den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen, APL. Du som APL-handledare är viktig för våra elever i deras utbildning, era framtida medarbetare.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasie-
skolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Är du intresserad som handledare att veta mer?
Gör skolverkets webbaserade handledarutbildning i din egen takt.

Hade du nytta av informationen?  
(27 röster)
För elever

Det är viktigt att du som elev förbereder dig inför din APL och tar eget ansvar för densamma.

På den programspecifika sidan hittar du rutiner för din APL (se vänsterspalten).

Här finns viktig information om ansökan om mat- och resebidrag vid APL.

För arbetsgivare/handledare

APL är en viktig del i yrkesprogrammen.

Den som handleder en elev på en arbetsplats har som uppgift att successivt bygga upp yrkeskunskaper och yrkesidentitet hos eleven. Handledaren har också stor betydelse för elevens socialisering på en arbetsplats.

Lathund för arbetsplatsförlagt lärande

För rutiner kring APL se den programspecifika sidan (se vänsterspalten). 

Mer information

Läs mer om yrkesprogrammen på skolornas webbplatser:
www.umea.se/dragon
www.umea.se/forslunda
www.umea.se/midgard 

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.