Gemensamma sidor för gymnasieskolorna

Gymnasieskolorna

Brödtext

Hade du nytta av informationen?  
(12 röster)

Innehåll

Läs mer om Umeås skolor: www.umea.se/kommun

Sidan granskad av Andreas Moberg

2016-12-19

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.