Bidrag vid APL

Du som elev på ett yrkesprogram kan komma att erhålla bidrag till mat och resor under din APL. Bidraget sätts in på det kontonummer som du anger i blanketten.

Du kommer endast att få bidrag för det som du och din APL-ansvarige lärare kommit överens om innan din APL. Endast i undantagsfall tillåts resor med egen bil eller moped. Vid APL på annan ort än inom närområdet utgår reseersättning endast vid särskilda skäl.

Ange endast de dagar som du deltagit i APL. Efter du skickat in din ansökan kommer din APL-ansvarige lärare kontrollera dina uppgifter. Om allt är enligt överenskommelse godkänns din ansökan och den går till utbetalning.

Ansökningar som lämnas in före den 1-15:e i en månad betalas ut senast den 15:e i nästkommande månad. Godkända ansökningar inlämnade 15:e-31:a i en månad betalas ut senast den sista i nästföljande månad.

Ex. Ansökan utbetalning

1–15 mars senast 15 april

16–31 mars senast 30 april

Du kommer att få en bekräftelse på din ansökan om APL-bidrag till den mejladress som du anger i blanketten. Om något i ansökan inte stämmer skickas ett meddelande till samma mejladress.

Om du har några frågor kring utbetalningen kontaktar du din APL-ansvarige lärare.

Ansökan om mat- och resebidrag vid APL

Obs! Din ansökan kommer endast att godkännas om du lämnat in alla underlag i digitalform med din ansökan samt i original till din APL-ansvarige lärare.

Underlag som du förväntas lämna in:

Hade du nytta av informationen?  
(6 röster)
Kontakt

APL-ansvarig lärare på ditt program.

Sidan granskad av Andreas Moberg

2018-01-12

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.