Obs! Under konstruktion!

Bygg- och anläggningsprogrammet - Mark och anläggning

Som du säkert anar är det här en kreativ utbildning för dig som gillar anläggningsmaskiner, stensättning och gröna ytor.

Oavsett vem du ska handleda så är det viktigt att du förbereder dig på rätt sätt inför ditt uppdrag. Här har vi samlat det stödmaterial som vi har tagit fram.  

Hade du nytta av informationen?  
(5 röster)
För elever

APL-Rutiner

Verktyg

Arbetskort

Checklista inför APL för handledare och elever?

För arbetsgivare och handledare
Kontakt

Fredrik Lönneborg
070-666 16 41
mejl

Sidan granskad av Andreas Moberg

2017-10-17

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.