Hantverksprogrammet Frisör

Ett hantverksyrke tar lång tid att lära sig. För att bli en skicklig frisör krävs en bra utbildning, många timmars träning och ett arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet.

Dragonskolan har en lång tradition när det gäller att utbilda frisörer. Genom åren har skolan byggt upp ett gott samarbete med branschen vilket ger dig de bästa förutsättningarna för din framtida karriär som frisör.

15 veckor av utbildning genomförs på salong - Arbetsplatsförlagt lärande. APL är en viktig del och kopplar samman kunskaper från skolan med yrkeslivet. Salonger som tar emot våra elever på APL är kvalitetssäkrade vilket bland annt innebär att de är medlemmar i SFF. Vi har även som mål att samtliga handledare innehar gesällbrev och genomfört handledarutbildning.

Hade du nytta av informationen?  
(8 röster)
För elever
Kontakt

Theresia Bylund
Frisörlärare
090-16 52 12
mejl

Gina Lundberg
Frisörlärare
090-16 52 12
mejl

Tina Hagfors
Frisörlärare
090-16 52 12
mejl 

Sidan granskad av Andreas Moberg

2017-10-17

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.