Hantverksprogrammet Stylist, makeup & spa

Ett hantverksyrke tar lång tid att lära sig. För att bli en skicklig Stylist, Makeup artist & Spaterapeut krävs en bra utbildning, många timmars träning men framförallt en gott samarbete med APL-platser.

15 veckor av utbildning genomförs genom Arbetsplatsförlagt lärande. APL är en viktig del i vår utbildning och kopplar samman elevens kunskaper från skolan med yrkeslivet.

Ni som handledare är viktiga för våra elevers kunskapsutveckling och kontakt med det kommande arbetslivet.

Hade du nytta av informationen?  
(6 röster)

Sidan granskad av Andreas Moberg

2017-10-17

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.