Obs! Under konstruktion!

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Under sin utbildning skall eleverna få tillfälle till kontakt med arbetslivet, arbetsplatsförlagt lärande – APL. Eleven ska följa och delta i arbetet på arbetsplatsen. Kraven anpassas till elevens erfarenhet.

Vi är tacksamma för att ni ställer er arbetsplats till förfogande för arbetsplatsförlagt lärande för våra elever. 

APL-perioder

ÅK 2: Vecka 43-51

ÅK 3: Vecka 11-20

Programråd

Protokoll 20150914

Protokoll 20161030

 

Hade du nytta av informationen?  
(4 röster)
För elever
Exempel på APL-platser

Rex, Gothards, Plaza, Oleary´s.

Kontakt

Fredrik Norlén, Restauranglärare
090-16 55 20
mejl

Sidan granskad av Andreas Moberg

2017-10-17

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.