Komvux

Förberedande matematik

Känner du oro och osäkerhet inför att börja plugga matematik så finns det möjlighet att veckan före kursstart repetera grunderna. Kursen vänder sig till dig som ska läsa matematik på grundläggande- eller gymnasienivå under höstterminen. Under veckan får du möjlighet att repetera moment som fyra räknesätten, olika typer av tal, enheter, bråk och procent.

Förutom att repetera matematik så kommer kursen också att ta upp studieteknik, strategier för problemlösning och förberedelser inför prov.

Kursstart: mån 12/8 kl. 10.00

Har du frågor kontakta:

lena.adolfsson@umea.se

Hade du nytta av informationen?  
(0 röster)
Kontakt

Lena Adolfsson
speciallärare
viva komvux
Umeå kommun
lena.adolfsson@umea.se

Mer information

Innehåll

Vuxenexpeditionen
090-16 28 75
info.vivakomvux@umea.se

Sidan granskad av Conny Forsström

2019-06-17

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.