Hej och varmt välkomna till Viva Komvux!

All personal på Viva Komvux vill hälsa dig välkommen till vårens studier och ett särskilt välkommen till dig som läser hos oss för första gången.

Studier på Komvux är inte detsamma som att studera på gymnasieskolan även om kurserna och kursplanemålen är lika. Att studera som vuxen är spännande, givande och periodvis krävande. Det är därför viktigt att du kommer igång med studierna på ett bra sätt t. ex. genom att ordna kurslitteratur, vara närvarande på lektioner och komma i tid till genomgångar, seminarier och prov.

Viva Komvux erbjuder olika slags pedagogiskt stöd. Ta gärna del av informationen på hemsidan om Stödteamet.

Viva Komvux arbetar aktivt mot alla former av kränkande behandling och agerar kraftfullt mot diskriminering. Vi vet att elever som trivs och som känner sig trygga och sedda också presterar bättre.

Lycka till med dina studier/ Rektorerna Gunilla och Ulrika 

 

 

Hade du nytta av informationen?  
(0 röster)
Kontakt

Gunilla Wallmark
Rektor Allmänna och grundläggande ämnen

Ulrika Stenlund
Biträdande rektor Vård- och omsorgsutbildningen

Innehåll

Föregående nyhet 
Vuxenexpeditionen
090-16 28 75
info.vivakomvux@umea.se

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2019-01-11

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.