Ditt personliga schema

Här är en länk till ditt personliga schema. Till vänster om knappen Visa finns ett fält, Ange Elev-ID, där du knappar in ditt personnummer (ååmmddnnnn) och i rullisten där det står "period" välj "läsår" och aktuell vecka därefter tryck du enter. Då ser du i schemarutorna ämnet, startvecka, lärare och sal.

Lärarlista med lärarsignaturer
Här är en lista med Viva komvux lärare.

Så här läser du ditt personliga schema:

Hade du nytta av informationen?  
(117 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2018-03-20

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.