Elevinflytande

Våra lärare utvärderar verksamheten i varje kurs och tar tillvara på förslag från eleverna. Gemensam utvärdering sker dessutom varje år. Meddelanden och förslag till förbättringar kan lämnas i vår brevlåda vid Viva komvux expedition på Lärlingsgatan 21.

Elevdialoger
Skolledningen träffar elever två gånger per halvår i öppen elevdialog.

Vårens elevdialoger:
Måndag 25 februari kl. 10.00 Vårdämnen, Hus 6 Umestan

Torsdag 28 februari kl. 14.00 Allmänna ämnen, Lärlingsgtan 21

Måndag 8 april, kl. 10.00 Vårdämnen, Hus 6 Umestan

Torsdag 11 april kl. 13.00 Allmänna ämnen, Lärlingsgatan 21

Elevenkät
Varje år genomför vi en enkät med våra elever för att utveckla verksamheten.

Via skolans webbplats kan du som studerande även skicka in synpunkter och frågor direkt till skolledningen.


Hade du nytta av informationen?  
(7 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2019-03-13

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.