Förutsättningar för studier vid Viva komvux

Vi finns med vår kompetens för att hjälpa dig att nå dina studiemål. För att hjälpa dig att välja studieform har vi formulerat vilka förväntningar du kan ha på oss och vad vi förväntar oss av dig beroende på vilket val du gör.

Allmänna kurser

Vård- och omsorgsutbildning

Viktigt för alla kurser
Den individuella studieplanen som du gör tillsammans med din lärare är ett viktigt dokument. Där finns angivet när du skall göra prov, laborationer/obl. moment och inlämningsuppgifter. Alla avvikelser från kursplaneringen måste du i förväg diskutera med din lärare. Om du avviker från kursplaneringen utan att i förväg ha diskuterat detta med din lärare räknar vi med att du har avbrutit kursen.

Hade du nytta av informationen?  
(15 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2019-01-11

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.