Sjukdom, vård av barn eller nära anhörig

Mer information om detta på CSN:s hemsida.

Hade du nytta av informationen?  
(26 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2017-05-03

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.