Stödteamet Viva komvux

Stödteamet har till uppgift att hjälpa elever som behöver stöd för att klara sina studier. Stödet kan till exempel handla om anpassningar vid prov, lånedator, inläst material och olika typer av stöd av specialpedagog, speciallärare, kurator och SYV.

Välkommen att ta kontakt med oss via mejl, se högerspalten.

/Stödteamet


Hade du nytta av informationen?  
(35 röster)
Kontakt

Lena Adolfsson
Speciallärare matematik

Lena Alakörkkö
Specialpedagog

Gunilla Wallmark
Rektor

Ulrika Stenlund
Biträdande rektor Vård- och omsorgsutbildningen

Karin Thelberg
Speciallärare svenska och engelska

Rebecca Raske
Kurator

Malin Wiklund
Studie- och yrkesvägledare
mejl

Susanne Mårdner
Studie- och yrkesvägledare Vård- och omsorgsutbildning

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2019-01-09

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.