Komvux

Stödteamet Viva komvux

Stödteamet har till uppgift att hjälpa elever som behöver stöd för att klara sina studier. Stödet kan till exempel handla om anpassningar vid prov, lånedator, inläst material och olika typer av stöd av specialpedagog, speciallärare, kurator och SYV.

Välkommen att ta kontakt med oss via mejl, se högerspalten.

/Stödteamet


Hade du nytta av informationen?  
(39 röster)
Ansvariga rektorer för Stödteamet

Gunilla Wallmark
Rektor

Ulrika Stenlund
Biträdande rektor Vård- och omsorgsutbildningen

Kontakt – Stödteamet

Lena Alakörkkö
Specialpedagog

Susanne Mårdner
Studie- och yrkesvägledare Vård- och omsorgsutbildning

Rebecca Raske
Kurator

Malin Wiklund
Studie- och yrkesvägledare

Kontakt

Lena Adolfsson
Speciallärare matematik

Karin Thelberg
Speciallärare svenska och engelska

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.