Lärare vid Viva komvux

Här finns information om den undervisande personalens e-postadresser.

Efternamn

Förnamn

Ämnen

E-post

Sign.

Adolfsson

Lena

Ma

lena.adolfsson@umea.se

AFL

Alm

Johan

Lärling

johan.alm@umea.se

ALJ

Andersson

Inger

Ma

inger.andersson@umea.se

ADI

Andersson (tjänstl.)

Katrin

Vård

katrin.andersson@umea.se

ASK

Andersson

Margaretha

Vård

margaretha.andersson@umea.se

ANM

Bengtsson

Catarina

SAS

catarina.bengtsson@umea.se

BSC

Berlin

Saga

SAS

saga.berlin@umea.se

BNS

Bjuhr

Berit

Vård

berit.bjuhr@umea.se

BUB

Björkman

Eva

Sv, Digital

eva.bjorkman@umea.se

BME

Brantheim(föräldral.)

Sara

SAS G

sara.brantheim@umea.se

BHS

Båmstedt (tjänstl.)

Annette

Vård

annette.bamstedt@umea.se

BÅA

Fackel

Marie

Lärvux

marie.fackel@umea.se

FKM

Forslund

Anders

Sv, Hi

anders.forslund@umea.se

FLA

Fransson

Eva

Vård

eva.fransson@umea.se

FRE

Fredriksson

Maria

Vård

maria.fredriksson@umea.se

FSM

Holmgren

Marie

Lärvux

marie.holmgren@umea.se

HGM

Hörnell

Anna-Lill

Vård

annalill.hornell@umea.se

HAL

Johansson(föräldral.)

Emma

SAS

emma.johansson.3@umea.se

JSE

Johansson-Camara

Jasmine

SAS

jasmine.camara@umea.se

CMJ

Johansson-Wiipa

Bo

Sv G, Hi G

bo.johanssonviippa@umea.se

WPB

Karlsson

Helena

SAS

helena.karlsson.4@umea.se

KLH

Kramer

Jenny

Vård

jenny.kramer@umea.se

KEJ

Larsson

Maria

Vård

maria.u.larsson@umea.se

LAM

Liedgren

Johnny

Fy, Ma

johnny.liedgren@umea.se

LGJ

Lindberg

Ellinor

Vård

ellinor.lindberg@umea.se

LBE

Lindberg-Brodin(tjänstl)

Gun-Marie

SAS

gun.marie.l.brodin@umea.se

LBG

Lindgren

Gerit

Vård

gerit.lindgren@umea.se

LVG

Lindgren

Malin

SAS

malin.lindgren.3@umea.se

LDM

Ljungberg

Bjerre

Eng

bjerre.ljungberg@umea.se

LBB

Lundström

Elisabet

Sh

elisabet.lundstrom@umea.se

LNE

Magnusson

Björn

Ma

bjorn.magnusson@umea.se

MSB

Magnusson

Carina

Vård

carina.magnusson@umea.se

MSC

Olofsson(föräldral.)

Isabella

Vård

isabella.olofsson@umea.se

OSI

Pettersson

Nina

Vård/SAS

nina.pettersson.2@umea.se


Runesson

Jenny

Eng

jenny.runesson@umea.se

RSJ

Syring

Margareta

SAS

margareta.syring@umea.se

SRM

Thelberg

Karin

Speciallärare

karin.thelberg@umea.se

TBK

Vihtari

Maja

Bi, Nk

maja.vihtari@umea.se

VTM

Wiklund

Elinor

Ma, Ke

elinor.wiklund@umea.se

WLE

Åström(föräldraledig)

Mårten

Fy, Ma 

marten.astrom@umea.se

ÅSM


Hade du nytta av informationen?  
(45 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2019-03-13

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.