Hur du söker till Komvux

Du som är folkbokförd i Umeå kommun söker genom webbansökan direkt på Viva väglednings hemsida.
Om webbansökan är stängd kan du göra en manuell ansökan om det finns platser kvar. Kontakta i så fall Studie- och yrkesvägledare på Viva vägledning.

Viva väglednings studievägledare hjälper Dig att planera Dina studier utifrån Dina förkunskaper, förutsättningar och studiemål.

Vill du läsa matematik?

Detta gäller för dagundervisning, schemalagd Matematik 
Obligatoriska moment:  Delprov och avslutande  nationellt prov
Frivilliga moment: Genomgångar av kursinnehållet 3-4  ggr i veckan enligt fast planering.

Antagningsbesked

Du får inget antagningsbesked med post eller e-post utan du måste själv söka information om detta. Du kan följa din ansökan genom att logga in i webbansökan, gå därefter in under Studieplan och se om du blivit antagen till de kurser/utbildningar du sökt.

Nya kurser inom vuxenutbildningen

Från och med den 1 juli 2012 går vi in i GY2011 och det blir det nya kurskoder och ämnesplaner inom vuxenutbildningen.
Vi har sammanställt en lista som visar vad nuvarande kurser motsvarar i det nya systemet. Om du har frågor kring andra kurser, kontakta Viva vägledning.
Ladda ner motsvarandelista för de vanligaste kursernaPDF

För heltidsstudier krävs 400 Vp (verksamhetspoäng) för hela terminen eller 20 Vp per vecka.


Hade du nytta av informationen?  
(109 röster)
Kursutbud våren 2019
Schemapositioner

När du gör din ansökan måste du ta hänsyn till de olika schemagrupperna A-D så att det inte sker schemakrockar.

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2019-05-09

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.