Komvux

Lärling - Lokalvård och service

Lokalvård och service är en lärlingsutbildning som sker i nära samarbete mellan utbildningsanordnare och näringsliv. En större del av utbildningen, 70 procent, genomförs på ett lärlingsföretag och ger dig värdefulla kontakter med branschen. Skolan ansvarar för att ordna lärlingsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en lärare på skolan.

Lokalvård och service är en vuxenutbildning för dig som är intresserad av att skaffa dig kunskaper inom lokalvård och service.
Kurserna Våningsservice 1-3: En stor del av utbildningen innehåller många praktiska moment. Du får använda och köra maskiner, lära om ergonomi, golvvård, moppning och kemikaliehantering.
I kursen Service och bemötande får du kun­skaper om olika servicesituationer och hur man bemöter kunder. Annat som ingår handlar om kommunikation och kroppsspråket och att ut­veckla förmåga att hantera positiva och negativa reaktioner i kontakten med kunder.
I kurserna Våningsservice 2 och 3 ingår ar­betsmiljö och säkerhet där el- och brandsäkerhet står i fokus. I kurserna ingår även fördjupningar på maskinkörning. Kursen innehåller även basala hygienrutiner. Under kurstiden gör vi olika studiebesök till bl.a. brandstationen och företag.

Målgrupp: En vuxenutbildning för dig som är intresserad av att skaffa dig kunskaper inom lokalvård och service.

Start: 19 augusti 2019

Omfattning: Heltid, 20 veckor

Poäng: 400 p

Rekommenderade förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. För dig med svenska som andraspråk gäller Sfi C.

Praktik och teori: Utbildningen består av 70 % praktik och 30% teori.

Betyg: Utfärdas i kurserna

Yrkesbevis: Två teoretiska prov samt ett praktiskt prov kan avläggas efter samråd med arbetsledaren Waijna Hansson, Viva Arbetsmarknad. Vid godkända provresultat erhålls SRY:s (Servicebranchens Yrkesnämnd) yrkesbevis för städyrket.

Ansökan: Kontakta studievägledarna på Viva vägledning, Sveagatan 8, tel: 090-16 17 20. Se www.umea.se/vux för mer information angå­ende öppettider.

Gör din ansökan här >>

Hade du nytta av informationen?  
(10 röster)
Kontakt

Jeanette Haglund
rektor Lärlingsutbildningar
090-16 49 42
mejl 

Elisabeth Göransson
Samordnare
090-16 11 58
090-16 17 20
mejl

Carin Åsberg
Studie- och yrkesvägledare
090-16 54 84
090-16 17 20
mejl

Mer information

Följande ämnen ingår i Yrkesvägen - Lokalvård och service:

• Service o. bemötande, 100p
• Våningsservice 1, 100p
• Våningsservice 2, 100p
• Våningsservice 3, 100p

Totalt 400p


Innehåll

Vuxenexpeditionen
090-16 28 75
info.vivakomvux@umea.se

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2019-04-09

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.