Studieformer

- Studieform 1: Schemalagd undervisning

För dig som vill läsa kursen tillsammans med andra i en studiegrupp, möta din lärare på fasta tider och tillsammans med övriga i gruppen utveckla dina kunskaper kan studier i en studiegrupp passa. Du följer tillsammans med övriga i gruppen en planering där en hög grad av närvaro underlättar möjligheterna att klara kursen på ett bra sätt.

- Studieform 2: Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning sker i nära samarbete mellan utbildningsanordnare och näringsliv. En större dal av utbildningen genomförs på ett lärlingsföretag och ger dig värdefulla kontakter med branschen. Skolan ansvarar för att ordna lärlingsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en lärare på skolan.

Yrkesvägen - Lokalvård och service är en lärlingssutbildning för dig som är intresserad av att skaffa dig kunskaper inom lokalvård och service.

Hade du nytta av informationen?  
(25 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2017-06-12

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.