Validering & nivåtest

Validering

Har du skaffat dig kunskaper på annat sätt än i skolan? Vill du få denna kunskap bedömd? Du som vill validera dina kunskaper är välkommen att ta kontakt med Viva väglednings studievägledare.

Validering kan exempelvis innebära att du, genom praktiskt arbete på en arbetsplats och genom teoretiska uppgifter, visar vad du kan inom ett yrkesområde.

Information om validering Vård- och omsorgsutbildning.


Nivåtest

Du kan göra nivåtest i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Det är obligatorisk anmälan via detta formulär.

Du kan först efter tre månader göra ett nytt nivåtest i ämnet.

Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du just nu läser inom vuxenutbildningen.

Vem får göra nivåtest?

Svenska som andraspråk (SAS) för dig som:
• är osäker på din nivå och saknar aktuellt betyg eller nivåtest i ämnet
• eller har VG från sfi, kurs D

Engelska för dig som:
• är osäker på din nivå och saknar aktuellt betyg eller nivåtest i ämnet

Matematik för dig som:
• är osäker på din nivå och saknar aktuellt betyg eller nivåtest i ämnet

OBS! Om du ska testa dig i matematik ska du förbereda dig genom att göra vissa repetitionsövningar. Se länken nedan.

Efter testet

Efter testet kommer du att bli kontaktad av studievägledare på Viva vägledning för information om resultat och studieplanering. Detta sker inom en vecka efter att du gjort testet.

Här finns mer information om datum för nivåtest

Hade du nytta av informationen?  
(46 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2017-05-18

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.