Behörighetskrav

Läs mer om vår behörighetsbedömningPDF

Behörighet
1. Den som avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. Den som har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3. Den som är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4. Den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet
Den sökande ska ha kunskaper från de gymnasiala kurserna Svenska 2, Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande

Urval
Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser får ett urval göras. Urvalet ska genomföras i enlighet med beskrivningen i utbildningsplanen och dokumenteras av utbildningsanordnaren. Utbildningens ledningsgrupp fattar och protokollför beslut om antagning av studerande.

Urvalsgrunder
Urvalsprocessen kommer att göras på betyg. Vid samma antal poäng tillämpas lottning.

Antagning
Beslut om antagning till yrkeshögskoleutbildning fattas av ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppens beslut kan inte överklagas.

Hade du nytta av informationen?  
(41 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2018-05-21

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.