Komvux

Distanskurser

 

På våra distanskurser läser elever som kombinerar SFI med andra aktiviteter, till exempel arbete, praktik eller andra studier.


DistansCentrum

DistansCentrum är en fysisk samlingsplats för alla elever som studerar på någon av våra distanskurser.

SFI i Umeå bedriver i huvudsak sina distansutbildningar via webbsidan Unis men till vårt DistansCentrum kommer distanseleverna för att träna sin muntliga och skriftliga förmåga samt för handledning och datasupport.

DistansCentrum är öppet varje dag och då finns minst två pedagoger på plats. Vi erbjuder ett schema med olika tider där eleverna deltar efter överenskommelse med sin lärare. Det finns också drop-in möjligheter för eleverna.

 


Kursutbud


Distans för spår 2

Distans för spår 2 vänder sig till elever som har kortare utbildningsbakgrund och förväntas ha en långsammare studietakt. Kursen passar även de som vill komma ut på arbetsmarknaden eller till en yrkesutbildning efter SFI. Eleverna behöver inte ha god studie- eller datorvana. Distans för spår 2 är uppdelad i tre kurser. 2B, 2C och 2D.


Distans för spår 3

Distans för spår 3 vänder sig till elever som har god studieteknik och är vana vid att använda dator samt har tillgång till dator och internet hemma. Distans för spår 3 består av tre kurser. Startgrupp, 3C och 3D.


Vill du läsa hos oss?

 

Om du redan kan lite svenska får du göra ett test för att placeras i rätt kurs. Alla anmälningar görs via expeditionen.

Vi har kontinuerligt intag!

 

Hade du nytta av informationen?  
(37 röster)

Vill du få mer information/anmäla dig? Kontakta:


Expeditionen

info.sfi@umea.se

090 - 16 41 48

Sidan granskad av Conny Forsström

2019-05-29

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.