Prövning

Prövning på Sfi

Den som är bosatt i landet, folkbokförd i Umeå kommun och vill ha betyg i utbildning i svenska för invandrare har möjlighet att göra en prövning. Prövning får bara göras av huvudman som anordnar den speciella kursen.

Självständiga studier

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand och gör ett eller flera prov vid ett senare tillfälle.

Prövningens innehåll

Prövningen innehåller uppgifter i form av läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga färdigheter samt ett nationellt prov.

Kursmål och betyg

Prövningen utgår från aktuella kursmål. Betyg sätts efter gällande betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna A,B,C,D, E eller F. Prövningen utförs av en eller flera utbildade lärare.

Ny prövning

Vid underkänt resultat kan en eventuell ny prövning utföras efter tidigast tre månader.

Prövningstider

Anmälan sker till vår expedition på Mossvägen 1, Berghem. Ansvarig lärare tar kontakt med dig efter anmälan. Du får då mer information om uppgifter och tider.

Hade du nytta av informationen?  
(7 röster)

Annakarin Westman Allström
Legitimerad sfi-lärare
Viva komvux/sfi
070 - 214 06 61

annakarin.allstrom@umea.se

Sidan granskad av Conny Forsström

2018-11-05

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.