Komvux

För dig som vill läsa Vård och omsorg

Vård och omsorg är en sektor som har stort behov av arbets­kraft. Som undersköterska/motsvarande får du ett brett arbetsfält inom såväl offentlig som privat sektor.

Viva komvux är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket betyder att vårdbransch och utbildning tillsammans skapar en kvalitetssäkrad utbildning där du får den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Elever som klarar en utbildning inom ett VO-College får diplom.

Du läser först 800 poäng som motsvarar vårdbiträdesnivå sedan väljer du  inriktning mellan äldreomsorg, akutsjukvård psykiatri och funktionshinder för att uppnå undersköterskenivå. Som en del av utbildningen ingår 10-15 veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Studierna planeras utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket kan valideras (bedöms och värderas). Utbildningen omfattar cirka 70 veckor.

Ny vårdutbildning

Komvux har nu startat en ny vårdutbildning, Språkförstärkt vårdutbildning mot vårdbiträde, 800 poäng – 3 terminer, med kursstart 19 augusti.

Undervisningen bedrivs på heltid. Det är en vårdlärare och en svenskalärare i klassrummet och du som elev läser både vårdämnen och vårdinriktad svenska. I utbildningen ingår 10 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Gör din ansökan här >>

Behöver du stöd i dina studier kontaktar du Stödteamet >>

Hade du nytta av informationen?  
(32 röster)

                Stödteamet

Ansökan vårens kurser

Passa på att göra en ansökan till höstens kurser. Webbansökan är nu öppen.

Gör din ansökan här >>

Kursstart 19 augusti

Kontakt

Vård- & omsorgsutbildning vid Viva komvux

Besöksadress:
Vårdvillan, hus 6, UmestanPDF

Postadress:
Viva komvux
901 84 Umeå

info.vivakomvux@umea.se

Handledarutbildning för vårdpersonal
Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.