Barn- och utbildningsverksamheter

Oj, vi kan tyvärr inte hitta sidan

du sökte!

Hade du nytta av informationen?  
(23 röster)

Innehåll

Läs mer om Umeås skolor: www.umea.se/kommun

Sidan granskad av System

2016-01-22

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.